Wyższa Szkoła Umiejętności im. St. Staszica w Kielcach


pozyczki
slide-1
slide-2
slide-3
slide-4

Witamy

Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach jest 72 niepaństwową szkołą działającą na mocy zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.12.1995 roku i wpisu do rejestru uczelni niepaństwowych MEN z dnia 21.12.1995r. (DNS 3-0145/272/1/TBM/95). Założycielem szkoły jest osoba prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kieleckie Towarzystwo Edukacyjne, której prezesem jest dr Andrzej Błachut pomysłodawca, organizator i twórca szkoły.